Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Partneri projektu

 

eca

Európska zberateľská spoločnosť je občianske združenie, ktorého úlohou je združovať zberateľov všetkých zberateľských disciplín a záujemcov o históriu. Okrem toho predmetom činnosti združenia je organizovanie zberateľských stretnutí a rozvíjanie zberateľských zručností. Spoločnosť existuje od roku 2013, na poli internetu je propagovaná pod názvom European Collector´s Association, z čoho vznikla skratka ECA.

sns-he

Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Humenné je prakticky najvýchodnejšou pobočkou numizmatickej spoločnosti na Slovensku. Pobočka existuje od roku 2008. V rokoch 1974 – 2007 bola numizmatika v Humennom organizovaná prostredníctvom numizmatického krúžku, z čoho možno usudzovať, že numizmatika v tomto kúte Slovenska má vybudované dobré meno a tradíciu. Spoločnosť budeme uvádzať pod skratkou SNS-HE.

hnch

Hámorský náučný chodník je projekt, ktorý má za úlohu poukázať na históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch. Súčasťou Hámorského náučného chodníka je Múzeum Zemplínske Hámre, ktoré sa nachádza priamo v obci, ktorá je realizátorom projektu. Projekt budeme uvádzať pod skratkou HNCH.

vos

Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom je regionálnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti osvetovej činnosti. Jeho hlavným poslaním je na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievať k rozvoju ich osobnosti, utvárať kultúrny spôsob života a zvyšovať kultúrnu a vzdelávaciu úroveň. Zabezpečuje kultúrno-spoločenské, vzdelávacie podujatia (školenia, kurzy, semináre, súťaže, prehliadky, festivaly), tvorivé dielne, vykonáva výstavnú činnosť, odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť. Toto stredisko budeme uvádzať pod skratkou VOS.

vmh

Vihorlatské múzeum v Humennom existuje od roku 1960. Jeho existencia je spojená s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť. Tohto partnera budeme uvádzať pod skratkou VMH.

krypta

Krypta vojakov z 1. svetovej vojny v Osadnom je miesto pod pravoslávnym chrámom v obci Osadné, jedná sa o unikátnu pamiatku jedinú svojho druhu na Slovensku. Krypta je taktiež názov občianskeho združenia, ktoré zastrešuje najmä aktivity spojené s propagáciou krypty. Tohto partnera budeme na stránke uvádzať pod skratkou KRYPTA.

beskydy

Klub vojenskej histórie Beskydy vznikol v roku 2004. Od svojho vzniku sa členovia klubu venujú výskumu problematiky udalosti prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska. Od roku 2007 sa klubu podarilo publikovať niekoľko monografií venujúcich sa udalostiam prvej svetovej vojny na území Slovenska.Klub venuje pozornosť tiež praktickým rekonštrukciám vojnových cintorínov a celkovej propagácii vojenskej histórie. Budeme ho uvádzať pod skratkou KVH-HE.

logo

Lesoochranárske zoskupenie Vlk vzniklo ako iniciatíva na záchranu prirodzeného lesa na Zemi ako základnej povinnosti našej generácie voči generáciám nasledujúcim. Udržateľný rozvoj ľudstva môže byť predstavovaný len rozvojom (kvalitatívnou zmenou) duševnej stránky ľudstva s obmedzením materiálnej spotreby. K tomuto rozhodnutiu musia ľudia dospieť slobodnou voľbou, pretože jedine slobodná bytosť môže spoluvytvárať slobodný svet. Tohto partnera budeme uvádzať jednoducho pod skratkou VLK.

zemplin

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierky a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30. rokoch 19. storočia, kedy dostal dnešnú podobu. Partnera budeme uvádzať pod skratkou ZMM.